Aktuellt

Nedan presenteras ett urval av de aktuella projekt vi leder eller deltar i.

Kontakta oss gärna för närmare presentation eller om det är något specifikt du är nyfiken kring.


Ombyggnad av bränsle och asksystem för RT-eldad panna

Vi utför projektledning samt underlag för upphandling och genomförande inom områdena process/bränslehantering, el- & styrsystem etc. vid ombyggnad bränsle- och askhantering för fastbränslepanna som eldar RT (returträ).

Kontakta gärna Jonas Djärv eller Peter Axelsson om du vill veta mer kring teknikval, problembild etc.


Projektering av Bio-CCS

Flera anläggningsägare undersöker för närvarande möjligheterna till Bio-CCS, koldioxiduppfångning och lagring av koldioxid vid eldning av biobränslen.

Vi på ALSA JD-Gruppen är glada och tycker det är spännande att vi deltar med projektledning och teknisk kompetens i flera projekt!

Kontakta gärna Jonas Djärv om ni vill veta mer eller är intresserade kring tekniken!


Etablering och uppförande av produktion av fjärrkyla

Vi är med och projektleder och tar fram lösningar och underlag inför etablering av fjärrkylanät, projektet innebär att ta koncept och föra det till färdig produktion där det i dagsläget inte finns central kyla produktion. I detta projekt deltar vi med kompetens inom projektledning, process-, el- och styrteknik.

Kontakta gärna Johanna Stålered för mer info!


Projektering av större kraftvärmeverk på ny anläggningsplats

ALSA JD-Gruppen är med och ansvarar för flera teknikområden och tar fram lösningar inom panna/process, bränslehantering, el/styrsystem mm. inför uppförandet av ett större kraftvärmeverk.

Kontakta gärna Pär Wallin om du vill höra mer kring detta!