Medarbetare

Andreas Wiklander

Verkställande direktör
Civilingenjör Maskinteknik
Energiomvandling & energihushållning
+46 72 511 00 13
andreas.wiklander@alsajd.se

Pär Wallin

Styrelseordförande
Ingenjör Elteknik
+46 70 562 54 80
par.wallin@alsajd.se

Patrik Abrahamsson

Civilingenjör Process- och systemteknik
+46 70 477 75 40
patrik.abrahamsson@alsajd.se

Peter Axelsson

Energiingenjör
+46 76 308 46 17
peter.axelsson@alsajd.se

Jonas Djärv

Civilingenjör Maskinteknik
+46 70 309 90 90
jonas.djarv@alsajd.se

August Egge

Civilingenjör Maskinteknik
Uthålliga energisystem
+46 73 421 50 65
august.egge@alsajd.se

Per Erdegren

Civilingenjör Maskinteknik
Kraft- och Värmeteknik
+46 70 511 01 91
per.erdegren@alsajd.se

Gert Göransson

Civilingenjör Maskinteknik
Kraft- och Värmeteknik
+46 70 531 00 85
gert.goransson@alsajd.se

Christian Karnik

Civilingenjör Maskinteknik
Kraft- och Värmeteknik
+46 70 542 73 22
christian.karnik@alsajd.se

Martin Kilén

Ingenjör automation & process-IT
+46 70 562 50 66
martin.kilen@alsajd.se

Jack Larsson

Civilingenjör Maskinteknik
Uthålliga energisystem
+46 70 630 00 43
jack.larsson@alsajd.se

Lasse Sarberg

Civilingenjör Maskinteknik
Kraft- och Värmeteknik
+46 70 511 02 08
lasse.sarberg@alsajd.se

Jörgen Schwartz

Civilingenjör Maskinteknik
Termisk energiteknologi
+46 70 562 50 68
jorgen.schwartz@alsajd.se

Johanna Stålered

Civilingenjör Maskinteknik
Uthålliga energisystem
+46 70 345 94 27
johanna.stalered@alsajd.se