Medarbetare

Maila oss på förnamn.efternamn@alsajd.se

Andreas Wiklander

Verkställande direktör
Civilingenjör Maskinteknik
Energiomvandling & energihushållning
+46 72 511 00 13

Pär Wallin

Styrelseordförande
Ingenjör Elteknik
+46 70 562 54 80

Patrik Abrahamsson

Civilingenjör Process- och systemteknik
+46 70 477 75 40

Peter Axelsson

Energiingenjör
+46 76 308 46 17

Jonas Djärv

Civilingenjör Maskinteknik
+46 70 309 90 90

August Egge

Civilingenjör Maskinteknik
Uthålliga energisystem
+46 73 421 50 65

Per Erdegren

Civilingenjör Maskinteknik
Kraft- och Värmeteknik
+46 70 511 01 91

Gert Göransson

Civilingenjör Maskinteknik
Kraft- och Värmeteknik
+46 70 531 00 85

Johan Karlsson

Ingenjör Maskinteknik
+46 76-116 07 13

Christian Karnik

Civilingenjör Maskinteknik
Kraft- och Värmeteknik
+46 70 542 73 22

Martin Kilén

Ingenjör automation & process-IT
+46 70 562 50 66

Jack Larsson

Civilingenjör Maskinteknik
Uthålliga energisystem
+46 70 630 00 43

Lasse Sarberg

Civilingenjör Maskinteknik
Kraft- och Värmeteknik
+46 70 511 02 08

Jörgen Schwartz

Civilingenjör Maskinteknik
Termisk energiteknologi
+46 70 562 50 68

Johanna Stålered

Civilingenjör Maskinteknik
Uthålliga energisystem
+46 70 345 94 27