Referenser

Både ALSA och JD-Gruppen har under åren genomfört ett antal anläggningsprojekt, där både helt nya anläggningar uppförts eller delar av befintliga anläggningar bytts ut eller renoverats

Vi genomför även ett stort antal utredningar och genomföranden för förbättringar, underhåll, optimering etcetera.

På senare tid har flera projekt inom livstidsförlängning, uppdaterade lagkrav, anpassning till mer hållbara och ekonomiskt riktiga bränslen varit i fokus.

Uppdragsgivare har under åren varit flertalet kommunalt och privat ägda bolag såsom:

Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme)

Söderenergi

E.On

Karlstads Energi

Tekniska Verken i Linköping

Norrenergi

Vattenfall

Gävle energi

Borås Energi

Mölndal Energi

Billerud Korsnäs

Med flera….

Kontakta oss gärna för en presentation med just det du är intresserad av!