Vår historia

ALSA JD-Gruppen skapades genom sammanslagningen de två personalägda företagen JD-Gruppen och ALSA Kraft Värme Konsult.

Företagen hade fram till sammanslagningen följts åt sedan 1980-talet med liknande bakgrund och historia

Båda företagen grundades av hängivna ingenjörer och projektledare med kompetens både inom projektgenomföranden samt teknik som knutet till anläggningar för kraft- och värmeproduktion.

JD-gruppen grundades 1982 av Janne Djärv, Gert Göransson, Per Erdegren och Magnus Lundberg, och har sedan starten projekterat och projektlett investeringar inom kraft- och värmeanläggningar.

ALSA grundades 1988 av Anders Aleberg, Karl-Axel Litzén, Jörgen Schwartz och Mats Andersson och har även de sedan starten projekterat och projektlett anläggningsprojekt inom energisektorn och främst inom kraft- och värme.

Med tiden har nya medarbetare tillkommit som fortsatt förvalta och utveckla kunskapen och erfarenheten kring både utredningar och projektgenomföranden.

Huvudfokus har hela tiden varit att arbeta som representanter för beställare och jobba i nära samarbete med uppdragsgivarnas organisation.

Sammanslagningen ger oss ännu större möjligheter att erbjuda kompetens inom relevanta teknikområden i våra uppdrag, och vi ser med glädje och inspiration fram emot att bygga vidare på vår gemensamma historia.