Vår historia

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGNAD

ALSA JD-Gruppen skapades genom sammanslagningen de två personalägda företagen JD-Gruppen och ALSA Kraft Värme Konsult

Företagen hade fram till sammanslagningen följts åt sedan 1980-talet med liknandeu bakgrund och historia

Båda företagen grundades av hängivna ingenjörer och projektledare med kompetens både inom projektgenomföranden samt teknik som knutet till anläggningar för kraft- och värmeproduktion.

ALSA grundades av de fyra ingenjörerna Anders Aleberg, Karl-Axel Litzén, Jörgen Schwartz och Mats Andersson. Ända sedan starten har ALSA projekterat och projektlett anläggningsprojekt inom energisektorn och främst inom kraft- och värme.

JD-gruppen bildades på samma sätt, och även de projekterat och projektlett investeringar inom kraft- och värmeanläggningar.

Huvudfokus har hela tiden varit att arbeta som representanter för beställare och jobba i nära samarbete med uppdragsgivarnas organisation